Älgrassel

Redan i barngravar från stenåldern har man funnit föremål som ligger grupperade så att man kan anta att de varit hopbundna till rasselljudredskap. Från bronsåldern finns en riktig skallra, en lerfågel med något inuti sig som rasslar, även den hittad i en barngrav. 
Att ge rasselljudet till barn är en av våra äldsta traditioner.


Detta rasselljudredskap gjorde jag 1993 till en teateruppsättning om jämtländsk jägarstenålder. Det består av ett bogblad av älg som jag hängt älgklövar i. 


Ett möjligt stenåldersrassel.

Inspelningen gjordes den 9 april 2006 i Lockne Kyrka i södra Jämtland av Johannes Adolfsson.

 


STARTSIDAN

TILLBAKA

 08 mars 2016 Calle Hernmarck
Brunflovägen 27B, 831 37 Östersund
073-060 42 18