Flöjt av kronhjortsben

Varför är det bara två fingerhål på Birkaflöjten? Blev den aldrig färdig? Eller var den tänkt för enhandsspel, så att man skulle kunna spela trumma samtidigt? Sådant kan man inte veta, men nyfikenheten på vad som kan åstadkommas med flera fingerhål på ett liknande ämne kan få vem som helst att testa.

På detta hjortben rymdes sex fingerhål som jag stämde i en mollskala med en ledton under grundtonen.

Inspelningen gjordes den 9 april 2006 i Lockne Kyrka i södra Jämtland av Johannes Adolfsson.

 


STARTSIDAN

TILLBAKA

 08 mars 2016 Calle Hernmarck
Brunflovägen 27B, 831 37 Östersund
073-060 42 18