Gethornsflöjt 1994

Någonstans har jag läst att man förr gjorde flöjter av gethorn, vilka är betydligt smalare än bockhornen, men jag har aldrig sett någon sådan flöjt. Detta är en fri skapelse utifrån denna idé. Jag valde att göra den stängd, d.v.s. behålla spetsen. Jag tycker att det ser fräckt ut, och det ger en speciell, ocarina-artad klang.

Detta exemplar råkar gå i a-moll vilket gör det till ett möjligt samspelsinstrument. Under melodigrundtonen finns ledtonen Ass samt kvarten under grundtonen, alltså E.

Sex fingerhål och ett tumhål.

Inspelningen gjordes den 9 april 2006 i Lockne Kyrka i södra Jämtland av Johannes Adolfsson. Låten är en vallvisa från Älvdalen.


STARTSIDAN

TILLBAKA

 08 mars 2016 Calle Hernmarck
Brunflovägen 27B, 831 37 Östersund
073-060 42 18